تعداد کل لایک ها: ۱۴

Web Developer, Instructor
علاقه‌مند به مهندسی نرم افزار، هوش مصنوعی و موسیقی
هر که را شد همت عالی پدید//هر چه جست آن چیز، حالی شد پدید هر که را یک ذره همت داد دست // کرد اورا خورشید زان ذره پست//// ایمیل : ahmdparsh129+vir@gmail.com دیسکورد : mmdbalkhi#1053
به دنبال توسعه هستم و سعی می کنم یادبگیرم و پیاده سازی کنم.
ان کس که نداند و بداند که نداد
محقق، معمار، مشاور، مدرس و برنامه‌نویس حوزه فن‌آوری اطلاعات - تحلیل‌گر و فعال بازار بورس و سرمایه