تعداد کل لایک ها: ۲

✅ دانشجوی کارشناسی رشته سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران// عضو شورای مرکزی انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی// پژوهشگر اجتماعی مدرسه صبح رویش//بدنبال خوب خوندن و خوب نوشتن در سیاستگذاری هستم.
گاه‏ نوشت ‏های یک بازایاب خرده‌نوشته‌ها، تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها، خاطرات، اخبار و اتفاقات و درس‌های غیرحضوریِ یک شیفته‌ی بازاریابی حمیدرضا قاضی ‏مقدم | دانشجوی دکتری بازاریابی | دانشگاه علامه