تعداد کل لایک ها: ۶

کارشناس پشتیبانی کربنکینگ داتین هستم و دوست داشتم خبرنگار بشم.
امیرعلی ام،مهندس مکانیک به شدت علاقه مند به حوزه سئو و دیجیتال مارکتینگ هستم. از یادگرفتن دست برنمیدارم چون معتقدم علم بی انتهاس! سئوگاه سایتی برای یادگیری و خدمات سئو https://seogah.com
تجربه اندوخته در حوزه مدیریت پروژه، پشتیبانی و پایش خدمات سامانه‌ها و علاقه مند به حوزه ‎های مهارت‌های نرم، مربی‌گری و منتورینگ، تعالی سازمانی و مدیریت منابع انسانی