مسیر پروژه سپه، از آغاز تا سرانجام

مسیر پروژه سپه، از آغاز تا سرانجام
مهاجرت یک بانک به سیستم جدید و تازه، راهکار به‌روزرسانی سیستم‌های بانک...