که کد آسان نمود اوّل

که کد آسان نمود اوّل
زمانی که یک موزیک را گوش‌ می‌کنیم، وقتی عکسی را می‌فرستیم و تک‌به‌تک پ...