در بزرگترین پروژه بانکی کشور می­‌خواستیم برنده باشیم و به چیزی جز برنده بودن فکر نمی­‌کردیم

در بزرگترین پروژه بانکی کشور می­‌خواستیم برنده باشیم و به چیزی جز برنده بودن فکر نمی­‌کردیم
در شرایط عادی، سال گذشته باید با دلخوری از داتین می‌رفتم. اما ماندم و...