سیستم بانکداری متمرکز (کُر بانک) چیست و بانک‌ها در واقع چگونه کار می‌کنند؟

سیستم بانکداری متمرکز (کُر بانک) چیست و بانک‌ها در واقع چگونه کار می‌کنند؟
بانکداری متمرکز یا همان Core Banking تحولی بزرگ و شروعی برای ارائه راه...