شروع همکاری با داتین از شیراز، بدون مهاجرت به تهران

شروع همکاری با داتین از شیراز، بدون مهاجرت به تهران
بعد از تمام شدن دوره خدمت سربازی و کشیدن یک نفس راحت، تصمیم گرفتم مسیر...