دستیار ارشد مدیرعامل داتین و علاقه‌مند به اشتراک‌گذاری دانشی که در اثر تجربه‌ام کسب‌کرده‌ام