پردازش موازی در پایگاه داده و بروز بن‌بست

پردازش موازی در پایگاه داده و بروز بن‌بست
رو به رو شدن با باگ‌ها و خطاها و تلاش برای پیدا کردن راه حل، یکی از قس...