با علاقه‌اش MBA خوانده، شعر، ادبیات، گل‌ها و حیوانات را دوست دارد، به قصد زندگی آمده است نه زیستن