تعداد کل لایک ها: ۶

خواندن، تماشای طبیعت،گوش سپردن به آن و موسیقی را دوست دارم./ قدردان علم هستم و کنجکاو نسبت به صنعت پرداخت.
علاقه‌مند به رسانه، ارتباطات، عکاسی، گیمینگ، نجاری و دیه‌گو مارادونا
نویسنده‌ و علاقه‌مند به ارتباطات انسانی
کارشناس پشتیبانی کربنکینگ داتین هستم و دوست داشتم خبرنگار بشم.