تعداد کل لایک ها: ۱۲

کارشناس پشتیبانی کربنکینگ داتین هستم و دوست داشتم خبرنگار بشم.
دانش آموخته نرم افزار و علاقه‌مند به مدیریت محصول
برنامه نویس در حوزه مالی، فعال در صنعت پرداخت و همچنین یکی از بنیانگذاران فون پی