حریم خصوصی در نسخه جدید iOS و دعوای بزرگ فیسبوک با اپل

حریم خصوصی در نسخه جدید iOS و دعوای بزرگ فیسبوک با اپل
نسخه جدید iOS 14.5 ویژگی جدیدی دارد که دنیای تبلیغات دیجیتال را تحت تا...