پول، اقتصاد و دیگر هیچ

پول، اقتصاد و دیگر هیچ
مهم‌ترین ابزار و ابداع بشر را می‌توان پول دانست. چه زمانی‌که این پول ب...