پندهایی کوچک برای استارتاپ‌ها

پندهایی کوچک برای استارتاپ‌ها
در مدتی که با استارت‌آپ‌ها در ارتباط بودم، مسائل مشترکی را مشاهده کردم...