برای ما که می‌مانیم و می‌سازیم / داتین چگونه هزارنفری شد؟

برای ما که می‌مانیم و می‌سازیم / داتین چگونه هزارنفری شد؟
حدود دو هفته پیش بود که دیدن سریال «Mare of Easttown» را شروع کردم. جذ...